Алмазный брусок АБХ 125х8х5х3,0 1 АС6 80/63 М2-01 100%, 13,20 кар.

400 

Описание

шт.