Алмазный брусок АБХ 125х8х5х3,0 1 АСМ 40/28 М2-01 100%, 10,60 кар.

400 

Описание

шт.